Rap & Hip-Hop на узбекском языке

Rap & Hip-Hop

Музыка Rap & Hip-Hop достаточно разнообразна. Она может быть проста, но в то же время интересна и мелодична.
  • Meni dushmanim o'zimman o'zim, aldiydigan Nima qilasan shoshma, dam olib qol deydigan Ertaga vaqtli turasan, ertaga ulgurasan Ertaga hammasi zo'r, deb meni aldiydigan Meni dushmanim o'zimman o'zim, aldiydigan Sabab top beradigan, boshqalar aybdorlidigan Ayiblarimni ko'rsatmay, boshqalarni yomonliydigan Meni dushmanim o'zim o'zimni ichimdagi gap Har safar yolg'iz qolganda ayibdor men emas, kimdir Ayibdor odamni topsam bas, ko'nglimga taskin bu Dunyoga ishonmasman, pesimis bo'volaman ertasi kundan Go'yoki hamma yomon-u, yaxshiroq odam yo'qdek mendan Seni aldashim mumkin, chunki men qiynalganman chungin Foydalanishim mumkin, agar bo'lsa holimni chungan Eng yomon odam bo'lsam ham, haqqim bordek huddi Ichimdan negativga to'lib yurdim, uzoq muddat Erinchoqlik o'ldirishi mumkin, coviddan battar Negativ ko'ngilni cho'ktiradi, birinchi navbatta Bechora deb o'ylasang o'zingni, ehtiyot bo'l Haqiqatdan bechora bo'b qolmagin, albatta Meni dushmanim o'zimman o'zim, aldiydigan Nima qilasan shoshma, dam olib qol deydigan Ertaga vaqtli turasan, ertaga ulgurasan Ertaga hammasi zo'r, deb meni aldiydigan Meni dushmanim o'zimman o'zim, aldiydigan Sabab top beradigan, boshqalar aybdorlidigan Ayiblarimni ko'rsatmay, boshqalarni yomonliydigan Meni dushmanim o'zim o'zimni ichimdagi gap